1. Đảng ủy
  • Vũ Văn Liệu

   Chức vụ: Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường

   SĐT: 0912217032

  • Ninh Hằng Hải

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0936648442

  • Lại Mạnh Thắng

   Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy - Chủ tịch UBND

   SĐT: 0912278369

  Hội đồng nhân dân
  • Phạm Quang Toàn

   Chức vụ: Đại biểu HĐND

   SĐT: 0982562889

  • Trần Thị Thanh Nga

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

   SĐT: 0975633883

  • Lại Mạnh Thắng

   Chức vụ: Chủ tịch UBND phường

   SĐT: 0912278369

  • Vũ Mạnh Cường

   Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

   SĐT: 0982791595

  • Ninh Hằng Hải

   Chức vụ: Chủ tịch MTTQ phường

   SĐT: 0936648442

  • 6 Vũ Thị Ánh Vân

   Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN phường

   SĐT: 0985447557

  • Nguyễn Văn Đạt

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0354759535

  • Đỗ Chí Lệ

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0913533982

  • Trần Ngọc Đạo

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0354759535

  • Lê Minh Đức

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0385138421

  • 11 Đặng Xuân Định

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0394530864

  • Đỗ Thị Vinh

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0775208684

  • Đoàn Văn Cận

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0972590336

  • Nguyễn Ngọc Phát

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0913315353

  • Nguyễn Thái Học

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0948400066

  • 16 Bùi Văn Thoan

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0973044228

  • Hoàng Ngọc Minh

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0912557447

  • Phạm Văn Đức

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0386637600

  • Nguyễn Quốc Vương

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0903442126

  • Nguyễn Thị Phi

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0986784084

  • Đặng Thị Kim Thoa

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0985753395

  • Đặng Xuân Hậu

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0917948274

  • Nguyễn Mạnh Hùng

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0904009289

  • Đỗ Thanh Tuấn

   Chức vụ: Đại biểu HĐND phường

   SĐT: 0915138268

  1. Ủy ban nhân dân
   • Lại Mạnh Thắng

    Chức vụ: Chủ tịch UBND phường

    SĐT: 0912278369

   • Vũ Mạnh Cường

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0982791595

   1. Phòng Tư pháp – hộ tịch
    • Đinh Thị Thắm

     Chức vụ: Công chức Tư pháp- hộ tịch

     SĐT: 0349871595

    • Vũ Văn Pho

     Chức vụ: Công chức tư pháp công chứng - chứng thực

     SĐT: 0985173591

    1. Phòng Văn hóa – xã hội
     • Đặng Thị Hồng Nhung

      Chức vụ: Công chức LĐTBXH

      SĐT: 0915448174

     • Phạm Thị Hà

      Chức vụ: Công chức Văn hóa -TT

      SĐT: 0368088896

     1. Công an phường
      • Hà Tuấn Anh

       Chức vụ: Trưởng CAP

       SĐT: 0987371919

      • Trần Văn Phòng

       Chức vụ: Phó trưởng CAP

       SĐT: 0977038381

     2. Phòng Địa chính - xây dựng
      • Phạm Huy Dương

       Chức vụ: Công chức Địa chính –XD

       SĐT: 0982770912

     3. Phòng Văn phòng – thống kê
      • Vũ Hoài Thu

       Chức vụ: Công chứcVăn phòng ủy ban nhân dân

       SĐT: 0919973198

      • Vũ Thị Thắm

       Chức vụ: Công chức văn phòng thống kê

       SĐT: 0389199023

     4. Trạm y tế phường
      • Nguyễn Thị Phi

       Chức vụ: Trạm trưởng

       SĐT: 0986784084

      • Vũ Thị Thơm

       Chức vụ: Phó Trạm

       SĐT: 0904401287

     5. BCH quân sự phường
      • Vũ Mạnh Cường

       Chức vụ: CHỉ huy trưởng BCH quân sự

       SĐT: 0982791595

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Phạm Thị Huyền

       Chức vụ: Công chức kế toán ngân sách

       SĐT: 0975602517

      • Nguyễn T.Thanh Phương

       Chức vụ: Công chức tài chính- kế hoạch

       SĐT: 0987016886

   2. Tổ dân phố 1
    • Nhâm Đức Minh

     Chức vụ: Bí thư chi bộ 1

     SĐT: 0904359579

    • Nguyễn Văn Đạt

     Chức vụ: Tổ trưởng dân phố số 1

     SĐT: 0354759535

    1. Tổ dân phố 2
     • Trần Ngọc Đạo

      Chức vụ: Bí thư chi bộ 2

      SĐT: 0374819338

     • Lê Minh Đức

      Chức vụ: Tổ trưởng dân phố số 2

      SĐT: 0385138421

    2. Tổ dân phố 3
     • Trần Văn Thắng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ 3

      SĐT: 0389470389

     • Tô T. Thúy Liễu

      Chức vụ: Tổ trưởng dân phố số 3

      SĐT: 0944975918

    3. Tổ dân phố 4
     • Nguyễn Thị Tuyến

      Chức vụ: Nguyễn Thị Tuyến

      SĐT: 0913719169

     • Trần Ngọc Tới

      Chức vụ: Tổ trưởng dân phố số 4

      SĐT: 0777383519

    4. Tổ dân phố 5
     • Trương Công Hạnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ 5

      SĐT: 0912103829

     • Lê Quang Tuấn

      Chức vụ: Tổ trưởng dân phố số 5

      SĐT: 0948034914

    5. Tổ dân phố 6
     • Nguyễn Ngọc Phát

      Chức vụ: Nguyễn Ngọc Phát

      SĐT: 0913315353

     • Bùi Văn Thoan

      Chức vụ: Bùi Văn Thoan

      SĐT: 0973044228

    6. Tổ dân phố 7
     • Nguyễn Mạnh Hùng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ 7

      SĐT: 0904009289

     • Nguyễn Văn Tiễn

      Chức vụ: Tổ trưởng dân phố số 7

      SĐT: 0912007307


 1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Đảng ủy
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. MTTQ
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. BCTMT 1
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. BCTMT 2
     • Chưa cập nhật dữ liệu

   2. Hội CCB
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Chi hội số 1
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    • Chưa cập nhật dữ liệu

    • Chưa cập nhật dữ liệu